İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

İK Strateji ve Planlama Politikası

Şirketimizin yetkinlikleri ve stratejik planı doğrultusunda ihtiyaç duyulan nitelik ve yetkinlikte insan kaynağının temin edilebilmesi için gerekli kaynakları oluşturmak,

Bu kaynaklardan işe uygun adayın yerleştirilmesini gerçekleştirmek,

Yetenekli ve gelişime açık personel seçimleri yaparak, bu personeller ile uzun soluklu ve çalışan odaklı en etkin sistem ve süreçleri uygulayarak çalışanlarımıza değer yaratmak.

Seçme ve Yerleştirme Politikası

Proaktif, sonuç odaklı, yetenekli, gelişim ve iletişime açık çalışanlara kariyer ve gelişim imkânları sunmak,

İşe alım süreçlerimizde temel hedefimiz; şirketimizde görev alabilecek adayları, kurum kültürü ve yetkinliklerine uygun olarak doğru işe doğru aday kazandırmak,

Seçme ve yerleştirmede ana ilke, hiçbir ayrım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği yetkinliklere (bilgi, beceri, davranış) sahip ve şirket değerlerini benimseyip yaşatacak kişilere eşit fırsat vermek.

Eğitim, Kariyer ve Kişisel Gelişim Politikası

Alanında uzmanlaşmış ve yeni açılımlar ortaya koyabilen çalışanlarımıza yetkinlik artırmak ve daha üst görevlere hazırlamak amacıyla verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine uygun eğitim ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla iç/ dış eğitimler planlamak,

Değişen koşullara uyum sağlayabilmek ve şirketimizin başarı çizgisini sürdürebilmek için sürekli gelişim planları uygulamak,

Çalışanlarımızın bilgi ve motivasyonunu, daha ileri seviyeye taşımak için çeşitli imkânlar sağlamak,

Çalışanlarımızın beklentilerini / hedeflerini sürekli gözlemlenerek, uygun kariyer planlaması yapmak.

Motivasyon Politikası

Çalışanlarımızın motivasyonunu ve bağlılığını artıracak ilgi duyulan sosyal faaliyet ve aktiviteleri desteklemek, çalışanlarımızın memnuniyetini, bağlılığını ve çalışma ortamının huzurunu arttıracak uygulamalar geliştirmek,

Ücretlendirme ve Ödüllendirme Politikası

Pozisyonların kademelerine uygun olarak oluşturulan ücret skalası ile adaleti sağlamak,

Değerlerimiz ve yetkinliklerimiz çerçevesinde çalışanlarımız üstün başarı elde ettiği takdirde kuruma katkısı olan örnek tutum ve davranış durumlarını da etkin bir ödüllendirme sistemi ile desteklemek,

Hem çalışanın yetkinliklerini hem de yaptığı işin şirkete olan katkısını, zorluk derecesini ve sorumluluk seviyesini, başarısını değerlendiren, ücretlendirme ve yan haklar sistemi oluşturmak.

Performans Yönetimi ve Değerlendirme

Şirketimizde hedeflerin, iş sonuçlarının ve kişisel yetkinliklerin birlikte ele alınarak çalışanlarımızın verimliliğini ve performanslarını etkin, objektif kriter ve araçlarla ölçerek sürekli gelişimi sağlamak,

Yönetici ve çalışanın karşılıklı beklentilerini paylaşmasına, performans değerlendirmede somut, ölçülebilir kriterlerin kullanılmasına imkân tanımak,

Arhan Grup Talaşlı İml. San ve Tic. A.Ş olarak tüm çalışanları ve yöneticileri, işbu politikaya uygun hareket etmekle yükümlüdür.

Arhan Grup Talaşlı İml. San ve Tic. A.Ş tüm iş ortaklarından, ilgili taraf ve/veya işletme uygulanabilir olduğu ölçüde, bu politikaya uygun hareket etmelerini bekler ve bunu sağlamak için gerekli adımları atar.